טלפון מרפאה: 03-6097010  |  dvironen@gmail.com

השן כואבת לי לאחר טיפול שורש שבוצע אתמול, מדוע?

עברת טיפול שורש, ההרדמה עברה ועכשיו השן כואבת. האם כאב בשן לאחר טיפול שורש הוא סימן שמשהו לא תקין, או שהטיפול בוצע באופן לקוי?

כרגיל, התשובה מורכבת ותלוייה בגורמים רבים. בואו ננסה לפשט את מהלך הטיפול כדי להבין מדוע בסופו תיתכן תוצאה בה השן כואבת.

הסיכוי לכאב אחרי טיפול שורש עולה כאשר יש זיהום בשן

  • מצב אחד הוא טיפול שורש בשן לא מזוהמת. כלומר, מצב בו אין חידקים בשן. למשל, מצב בו יש צורך בטיפול שורש בשן עם רגישות עזה לקור. הרגישות החזקה מצביעה על כך שמנגון התחושה בתוך השן תקין, מצב שקורה רק כאשר השן חיה. זהו מצב נקי ללא חידקים.
  • המצב השני הוא כאשר השן מזוהמת, כלומר חידקים חדרו ומילאו את אזור הכותרת והשורשים. אם קיים טיפול שורש ישן בשן, יש צורך לבצע חידוש טיפול שורש, כלומר, לנקות את השן מחדש ולבצע איטום מחודש של התעלות. אם מדובר בשן ללא טיפול שורש קודם, מדובר במצב בו החידקים חדרו והכניעו את מנגנון ההגנה הפנימי בשן דרך עששת (חור) עמוקה או סדק באחד הקירות. גם במקרה זה, יש לבצע ניקוי יסודי של תעלות השורש – טיפול שורש.

מהלך טיפול השורש

בטיפול שורש ראשוני וגם בחידוש טיפול שורש אנו מבצעים ניקוי של תעלות השורש. אנחנו מסלקים מילוי קודם אם קיים מהתעלה, מבצעים הרחבה משולבת עם שטיפות מרובות עם תמיסת שטיפה (סוג של אקונומיקה).יש חשיבות מכרעת לטיפול בכל אורך התעלה. אם לא נגיע לכל אורך השורש, לא ננקה את כל החידקים. האזור הקריטי הוא קצה השורש. השארת חידקים בקצה השורש משמעו כשלון של טיפול השורש.

כשלון הוא בעצם התפתחות דלקת בקצה השורש (אם לא היתה נוכחת לפני הטיפול) או חוסר הצלחה בריפוי דלקת קיימת. ריפוי או כשלון נמדדים לאחר מספר חודשים ע"י צילומי ביקורת ובדיקה קלינית. קלינית יש לבדוק אם מצב החניכיים תקין, שאין נפיחות או כאב. אם השן כואבת  לאחר מספר שבועות או חודשים לאחר סיום הטיפול מדובר בכשלון של הטיפול. במידה ואין כאב עדיין יש לבדוק האם קיימת דלקת שקטה. את זאת נשיג ע"י ביצוע צילום רנטגן, צילום ביקורת. בצילום נבדוק שהסימן הרנטגני (אזור כהה בעצם  הסמוכה לקצה השורש) לדלקת בקצה השורש נעלם (אם היתה לפני תחילת הטיפול) או שהמצב התקין נשמר (לא הופיע אזור כהה חדש)

אם כך, מצב בו השן כואבת, גם לאחר מספר שבועות וניתן לשלול שמקורו בחניכיים או באזורים סמוכים לשן, כלומר, מקורו בקצה השורש, משמעו כשלון הטיפול.

בקצה השורשים ניתן לראות אזור כהה בעצם. זהו הסימן הרנטגני לדלקת בקצה השורש. ניתן לראות תופעה של ספיגת השורש הימני וקיצורו – תופעה המתרחשת כאשר לא מטפלים בדלקת זמן רב.

השן כואבת לאחר טיפול שורש- מה המשמעות?

מצבים בהם השן כואבת מיד לאחר טיפול השורש אינו מצביע על כשלון הטיפול. לאחר הטיפול קיימת תגובה של הגוף לטיפול. במהלך ביצוע הטיפול אנו גורמים לגירוי של העצם הסמוכה לקצה השורש. המכשירים שלנו עוברים לעיתים את קצה השורש ופוגעים בעצם הסמוכה. אם קיים זיהום בתעלה, קיימים בעצם חידקים. הפעולה המכנית של המכשירים הדנטלים מפוררים אותם לחלקיקים. חלקיקי החידקים הנמצאים סמוך לפתח בקצה השורש עוברים החוצה ומגרים את מערכת ההגנה של הגוף להגיב. תגובה של מערכת הגוף היא בעצם "דלקת". התגובה יכולה להיות מינימאלית ועד תגובה סוערת וממושכת. תגובה ממושכת מתרחשת רק במצב מזוהם. תגובה חלשה מתרחשת כשאר אין זיהום. רק לחידקים יש את היכולת לגרות את מערכת ההגנה של הגוף ולהוציא אותה מאיזון.

בטיפול שורש ראשוני (השן חיה ולכן אינה מזוהמת) אנו סלקים את הרקמה החיה מתוך התעלות. כלומר מבצעים ניתוק של כלי הדם והעצבים. מדובר ביצירת סוג של פצע שמתחיל ריפוי בסיום הטיפול. בסיום הטיפול ניתן לצפות לכאב חלש עד בינוני במשך 1-3 ימים. זהו כאב פוסט אופרטיבי – post operative pain. השן כואבת לאחר הטיפול, ביום הראשון בעיקר ולאחר מכן יש ירידה עד למצב בו השן כבר לא כואבת.

לאחר סיום טיפול בשן עם זיהום, בין אם מדובר בטיפול שורש ראשוני ובין אם מדובר בחידוש טיפול שורש, הסקלה רחבה יותר. רוב התגובות מתבטאות בכאב חלש אם בכלל (לעיתים אין כאב כלל). לעתים השן כואבת במידה בינונית וויש צורך במשכחי כאבים ביום הראשון ולעיתים רחוקות מאד מתרחשת "התלקחות" – Flare Up. זוהי תגובה סוערת של הגוף לחידקים המתרחשת במשך שבוע (לעיתים יותר). מדובר בכאב ממושך, חזק וכזה שאינו מגיב למשכחי כאבים, נפיחות, ולעיתים מצב המחייב אשפוז.

מה מגביר את הסיכון להתפתחות כאב לאחר טיפול שורש

ישנם כמה גורמים המגבירים את הסיכון

  • טכניקה לא נכונה במהלך טיפול השורש – מעבר תכוף או מוגזם מעבר לקצה השורש או לחילופין מעבר של קצה השורש לפני הורדת כמות החידקים
  • מערכת ההגנה של הגוף – לכל אחד מערכת עם רגישות שונה ותגובתיות שונה. מערכת ההגנה יכולה להיות מוחלשת במצב של מחלת רקע .
  • סוג החידקים  – ישנם חידקים "אלימים יותר" והיום אנו מבינים כי קיים קשר תומך בין סוגי חידקים שונים החיים זה בצד זה.

לסיכום

אם כך מצב בו השן כואבת לאחר סיום טיפול שורש הוא ברב המקרים מצב תקין. במרבית המקרים מדובר בתגובה טבעית של הגוף למתרחש בטיפול. כשאר ישנו מצב מזוהם, יש להקפיד על טכניקה מדוייקת במהלך הטיפול. אין מקום לטעויות. כל מעבר מיותר של קצה השורש עלול לגרום לגירוי מיותר שך מערכת ההגנה ולהגברת הסיכוי לכאב. לאחר שהמקום נרגע יש לוודא שאין דלקת שקטה. כאב בשלב זה מצביע על המשך הדלקת ולכן אין להתעלם ממנו. לקיחת אנטיביוטיקה אינה מרפאת דלקת שמקורה בקצה השורש אלא רק מרגיעה אותו והופכת אותו לכרונית עד להתלקחות הבאה.