האבחנה לשן זו היתה דלקת סב-חודית כרונית.

בבדיקה הקלינית נמצא כתר תקין ויתד עמוק. רנטגנית נראה כי בוצעה טרנספורטציה של התעלה וכי סביר כי בטיפול חוזר אורתוגרדי

לא יתאפשר להגיע לאזור האפיקלי באופן מיטבי. מסיבות אלו הוחלט לבחור בגישה כירורגית.

במהלך האפיסקטומי התברר כי האזור האפיקלי עבר ספיגה חיצונית ולכן היה צורך לבצע חיתוך ניכר של האזור האפיקלי כדי להכין סתימה רטרוגרדית הומוגנית.
בצילום הביקורת לאחר 6 חודשים, ניתן לראות ריפוי מלא.

קלינית השן יציבה ומתפקדת באופן תקין