המתרפא הגיע עם כאבים וניידות גבוהה. בשן אותר מכשיר שבור. ניתן להבחין בצילום כי המכשיר אינו ממורכז. דבר זה מעלה חשד כי המבנה האנטומי כולל שתי תעלות. סביר להניח כי המכשיר נשבר בתעלה צרה (בדר"כ הלינגואלית). המבנה האנטומי של הצנטרלית התחתונה כולל בדר"כ מפתח אובלי משותף לשתי תעלות. אפיקלית למפתח יש פיצול לתעלה בוקלית (קלה לגישה) וללינגואלית (יוצאת בזווית המקשה על הגישה הראשונית לתעלה). במיקרים רבים מטופלת רק התעלה הבוקלית. כדי לטפל בתעלה הלינגואלית יש להרחיב את המפתח לכיוון זה ולחפש בעומק התעלה את הפיצול באופן טקטילי או ע"י מיקרוסקופ בראייה ישירה. בדר"כ יש אפקס משותף אחד לשתי התעלות והן מכופפות זו כלפי זו.

במהלך הטיפול הוסר המכשיר ע"י הרעדה בעזרת פוצר אולטרסוני. לאחר סילוק המכשיר ואיתור תעלה נוספת (לינגואלית) שלא טופלה בטיפול השורש הראשוני, הושלם הטיפול החוזר.

בצילום המעקב ניתן לראות ריפוי מלא. קלינית השן חזרה לתפקוד מלא.