טלפון מרפאה: 03-6097010  |  dvironen@gmail.com

טיפול שורש חוזר בשן #24 עם צמנט קשה בתעלות.

אחר קבלת סיטי שבוצע לצורך שתלים באזור #25 #26 התבקשתי להמליץ על הטיפול הדרוש בשן 24#. בשן זו מתוכנן כתר חדש כחלק משיקום האזור כולו. לאחר ביצוע הפענוח התברר כי בשן זו טופלה תעלה אחת (MB) אך יש בשן עוד שני שורשים לא מטופלים. במהלך הטיפול התברר כי יש מילוי עם צמנט בתעלה המטופלת וכן מילוי בפתחי התעלות האחרות. בעזרת המיקרוסקופ ופוצרים אולטרסונים בוצע סילוק של הצמנט ולאחר מכן בוצעה השלמת טיפול השורש.