באפיסקטומי אנו מבצעים ניקוי מלא בכל האנטומיה הסב-חודית. סילוק הרקמה הדלקתית המשופעלת במהלך הטיפול הכירורגי מובילה לתגובה מהירה של ריפוי גרמי. מבחינה ביולוגית, חידוש טיפול שורש הוא לדעתי, ירייה באפלה.