אלחוש במהלך טיפול שורש. מיומנות אומנות הסבלנות…

הצלחת טיפול שורש דרך עיני המתרפא היא קבלת טיפול מיידי, קצר וללא כאב. הצלחת טיפול שורש דרך עיני רופא השיניים מתבטאת בהשלמת הפרוצדורה באופן מיטבי (על פי קריטריונים מדעיים), והשגת ריפוי או מניעת מחלה סב-חודית בטווח הארוך. מדובר בשתי גישות שונות בתכלית היוצרות לחץ עצום על הרופא להתאים את אופן הטיפול לצרכי המתרפא. התאמה כזו […]

אפיסקטומי – מכסה על פח זבל?

שאלו את עצמכם..האם במהלך חידוש טיפול שורש אנו מסלקים את כל החידקים מהתעלה? התשובה היא..לא. אנחנו משאירים חיידקים בנישות אי-רגולריות לאורך התעלה ובאזורי חיבור בין התעלות (איסטמוס).